اگر می شد فکر را بخوانيم يا کاری کرد که فردی دلخواه فکر ما را بخواند چی

می شد ؟؟؟

هی چی فقط ديگر کسی نبود که به او بتوان گفت لال!  يا اينکه کر!

همه حرفهايی را که نمی توانستند بر زبان بياورند فقط بايد در ذهن می گذراندند

و ديگر به لکنت زبان و قورت دادن حرفهايش مبتلا نمی شد و می توانست بگويد

من منم نه کمتر از هيچ کس ديگری ديگر کر و لال نيستم.

زلال تر از همه می توانيد باشيد اگر فقط فکر را منتقل کنيد.......موضوعات مرتبط:

تاريخ : ۱٦ تیر ۱۳۸٥ | ۳:٠٩ ‎ق.ظ | نویسنده : مهدی میرزایی تشنیزی | نظرات ()