دستم بوي گل ميداد ، مرا به جرم چيدن گل محکوم کردند
ولي هيچ کسي فکر نکرد شايد گلي کاشته باشم
------------ --------- --------- --------- ---
تحمل تنهايي از گدايي دوست داشتن آسان تر است.

تحمل اندوه از گدايي همه ي شادي ها آسان تر است
------------ --------- --------- --------- -------
هنگامي که محبت به شما اشاره مي کند،
به دنبالش برويد،
اگر چه داراي راههاي دشوار و پر فراز و نشيب بوده باشد
------------ --------- --------- ------
دنبال نگاه‌ها نرو، چون ميتونن گولت بزنن، دنبال
دارايي نرو چون كم‌كم افول مي‌كنه دنبال كسي برو كه
باعث بشه لبخند بزني چون فقط با يك لبخند ميشه يه روز
تيره را روشن كرد. كسي را پيدا كن كه تو را شاد كنه.
------------ --------- --------- --
دقايقي توي زندگي هستن كه دلت براي كسي اونقدر تنگ
ميشه كه ميخواي اونو را از رويات بيرون بكشي و توي
دنياي واقعي بغلش كني.
------------ --------- --------- --------- -
رويايي رو ببين كه ميخواي. جايي برو كه دوست داري.
چيزي باش كه ميخواي باشي. چون فقط يك جون داري و يك
شانس براي اينكه هر چي دوست داري انجام بدي.
------------ --------- --------- --------
اي همزبان بي صداترين فريادهايم
حتي وقتي سکوت تنها حرفي است که براي گفتن دارم

حالا قند هم نبود با شیرینی خودتون مطالعه بفرمائید.

__._,_.___

 موضوعات مرتبط:

تاريخ : ٢٥ اسفند ۱۳۸٥ | ۳:٠۸ ‎ق.ظ | نویسنده : مهدی میرزایی تشنیزی | نظرات ()