پولدار شويد!

شما پولدار ترین انسان ها هستید . چرا؟

چون خیلی از ثروتمندان حاضرند پولهای خود را به شما بدهند تا جوانی شما را داشته باشند.

چون خیلی ها حاضرند که پولهای خود را به شما بدهند تا سلامتی شما داشته باشند.

چون خیلی ها حاضرند که پولهای خود را به شما بدهند تا چهره شما را حتی با آن دماغ

قشنگتان داشته باشند!

و حاضرند که حتی جای شما باشند .

پس حالا که فهمیدی ( یعنی امیدوارم ) برو راحت زندگیتو بکن و اینقدر حسرت مال دنیا رو نخور

که به شبی بنده.

موفق باشید.

/ 1 نظر / 2 بازدید
غريبه

سلام حق با شماست عجيبه نوشته های زيبای شما کمابيش خواننده داره و من در تعجبم مخصوصا نوشته ای که از مهندس شجری تشکر کرده بودين منهم از ايشون متشکرم (هميشه)