از دست تو ميرم مرا درياب

وقتی رفتی نفهمیدم کی رفت وقتی اومدی فهمیدم کی اومد!

آره خیلی چیزا را تا از دست ندیم نمی فهمیم چی بوده.

مثل : دوست - سلامتی - همکار - همکلاسی - استاد و.... راستی جوانی را هم اضافه کنید

البته خیلی از اینها دیگر برنمی گردن که بفهمیم کی اومده فقط یک آه بزرگ می مونه برامون

آه

یه دست هم به شیشه مانیتورت بکش

دستت درد نکنه

/ 0 نظر / 4 بازدید