بُلق!

شبی پرسیدمش با بی قراری               که غیر از من خری را هم سواری <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

دو چشمش از خجالت بر هم افتاد        میان آب خوردن گفت : بُلق! 

/ 0 نظر / 2 بازدید