شب های قدر

در این شبهای قدر از همه شما درخواست دارم که من را هم از دعای خود محروم نکنید.

از دست دادن این شبها شاید جبران ناپذیر باشد.

پس دست خود را به آسمان بلند کنیم و دعا کنیم برای خود و هر کس را که می شناسیم.

توبه کردن ختم قرآن در یک شب نیست بلکه دیگر دنبال گناه نرفتن است.

با این کار توبه کرده اید والا اگر ۱۰۰۰ باز الهی العفو بگویید و فردا دوباره همان گناهان دیروز را

انجام داده باشید ؛ این چه توبه ایست .

پس حق الناس را بدهید و درمورد حق الله  از خدا بخواهید تا از شما درگذرد که خداوند رحمان و

رحیم است.

/ 3 نظر / 2 بازدید
واله

شب قدر سال 85 ....اولین شب قدرم بود .مثه شبای قدر سال بعدش به هیهات گذشت....

واله

اونموقع 13 سالم بود.انگا 1300 سالم بود...