اين بار زلال تر از هميشه

                     

                

سلام به همه دوستان

 

سالروز شهادت حضرت امير عليه السلام را به همه تسليت عرض ميكنم اميدوارم كه مولا دست همه ما را در هنگام  سختيها بگيرد و محبت ايشان در دل همه ما ودر عمق جان ما ريشه بدواند براي بهره مندي هر چه بيشتر ،آخرين وصيتهاي ايشان كه در بستر بيماري بيان شده است را برايتان مينويسم

 

شما را به تقوا و پرهيزکاری و ترس از خداوند سفارش مي کنم در پی دنيا پرستی نباشيد گر چه به سراغ شما آيد . بر آنچه از دنيا از دست مي دهيد تاسف مخوريد

سخن حق بگوئيد و برای اجر و پاداش [ الهی] کار کنيد .

دشمن سرسخت ظالم و ياور و همکار مظلوم باشيد 

 من شما و تمام فرزندان و خاندانم و کسانی را که اين وصيت نامه ام به آنها مي رسد به تقوا و ترس از خداوند نظم امور خود و اصلاح ذات البين سفارش مي کنم  زيرا که من از جد شما صلی الله عليه و آله شنيدم مي فرمود : اصلاح بين مردم از نماز و روزه برتر است . 

 خدا را خدا را در مورد يتيمان ، نکند آنها گاهی سير و گاهی گرسنه بمانند ، نکند آنها در حضور شما در اثر عدم رسيدگی از بين بروند 

 خدا را خدا را که در مورد همسايگان خود خوش رفتاری کنيد چرا که آنان مورد توصيه و سفارش پيامبر شما هستند . وی همواره نسبت به همسايگان سفارش مي فرمود تا آنجا که ما گمان برديم به زودی سهميه ای از ارث برايشان قرار خواهد داد 

 خدا را خدا را در توجه به قرآن  ، نکند ديگران در عمل به آن از شما پيشی گيرند . 

 خدا را خدا را در مورد نماز چرا که ستون دين شما است . 

 خدا را خدا را در مورد خانه پروردگارتان تا آن هنگام که هستيد آنرا خالی نگذاريد که اگر خالی گذارده شود مهلت داده نمي شويد [ و بلای الهی شما را فرا خواهد گرفت ] . 

 خدا را خدا را در مورد جهاد با اموال جانها و زبانهای خويش در راه خدا [ که بايد همه اينها را در اين راه به کار گيريد ]  و بر شما لازم است پيوندهای دوستی و محبت را محکم داريد و بذل و بخشش را فراموش نکنيد و از پشت کردن به هم و قطع رابطه برحذر باشيد . 

 امر به معروف و نهی از منکر را ترک نکنيد که اشرار بر شما مسلط مي شوند سپس هر چه دعا کنيد مستجاب نمي گردد . سپس فرمود : ای نوادگان عبدالمطلب نکند شما بعد از شهادت من دست خود را از آستين بيرون آورده و در خون مسلمانان فرو بريد و بگوئيد اميرمؤمنان کشته شد [ و اين بهانه ای برای خونريزی شود ] . آگاه باشيد به خاطر من تنها قاتلم را بايد بکشيد .  بنگريد هر گاه من از اين ضربت جهان را بدرود گفتم او را تنها يک ضربت بزنيد تا ضربتی در برابر ضربتی باشد اين مرد را مثله نکنيد [ گوش و بينی و اعضاء او را نبريد ]  که من از رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم شنيدم مي فرمود : از مثله کردن بپرهيزيد گر چه نسبت به سگ گزنده باشد

 

راستی ایام محرم هم نزدیکه همه بیاید آماده شیم.

/ 0 نظر / 3 بازدید