چاله های عمیق ....

 آدم هایی وجود دارند که بنظر میرسد همیشه به دنبال نزاع و ستیزند
اگر با آنها برخورد کردید، دور شوید ..
درگیری آنها با شما نیست ، با درون خودشان است.


"زندگی ام را هدر دادم ! "
این بدترین جمله ایست که ممکن است از خودتان بشنوید ...

 

آنچه دیگران می اندیشند مهم نیست
مهم شادی درون قلب شماست

 

هرگز به کسی که به شما دروغ می گوید اعتماد نکنید و هرگز به کسی که به شما اعتماد میکند دروغ نگویید ...

اگر قبل از بودن با کسی خوشبخت بوده اید ؛ بعد از رفتنش هم می توانید خوشبخت باشید .

 

به کسانی که پشت سرتان حرف میزنند بی اعتنا باشید ؛ آنها به همان جا تعلق دارند : دقیقا پشت سرتان

پ ن : تفسیر الزلال هم نداریم دیگه !هر کسی هر جور دوست داره تفسیر کنه ...

/ 0 نظر / 13 بازدید