روزهای شلوغ

توی روزهای شلوغ دنبال تو میگردم

دنبال خودم

شاید هم دنبال یه گم شده که هرگز پیدا نخواهد شد .

نمیدانم فردا چه میشود ولی این رو خوب میدونم که امروز چیزی نمیشود اگر منتظر تو بمانم تا بیایی ...

/ 1 نظر / 10 بازدید
گندم

برادر ببخش من رو ولی جمله ت رو تغییر میدم به :این رو خوب میدونم که امروز مثال هر لحظه ی انتظارم چیزی در من می شکند اگر منتظر تو بمانم و تو باز نیایی ... شاد باش . شاد و دلت سرشار شادی