حکومت زنها

تا حالا فکرشو کردی؟....

اگر زنها بر دنيا حكومت مي كردند!

مردها به پر خوابي معروف ميشدند.

زنهاي كمتري رژيم مي گرفتند، چون استاندارد وزن ايده آل آنها

از 40 كيلو بالا تر مي رفت.

خريد به عنوان يكي از حركات آيروبيك درنظر گرفته مي شد.

مردها منشي روساي زن مي شدند.

دستمزد مردها در ازايهر يك دلاري كه زنها بدست مي آورند،

70
سنت بود.

در حاليكه زن مشغولتماشاي تلويزيون بود،مرد خانه برايش

نوشيدني وآب ميوه ميآورد.

مردها عباراتي چون(( متاسفم، دوستت دارم، اصلا چاق به نظر

نميرسي )) را ياد مي گرفتند.

مردها را بنا به وضع ظاهرشان، و زنها را بر اساسعملكردشان

مورد قضاوت قرار مي دادند.

مردها از صبح تا شب در اين فكربودند كه زنها در چه فكرند!

مردها همان قدر كه به كار خود اهميت مي دادند،استحكام

روابط خانوادگي و خويشاوندي خود را نيز مهم ميشمردند.

برنامه خبر ورزشي در تلويزيون بيشتر از يك دقيقهنبود.

مردهاي چاق دائما نگران اضافه وزن خود بودند.

پس از تولد كودك،به مردها شش هفته مرخصي براي مراقبت از

فرزند تعلق ميگرفت.

 

/ 0 نظر / 3 بازدید