پند بگيريد

سلام

چند پند از بزرگان بخوانید و در زندگیتان بکار ببرید:

وقتي ارتباط عاشقانه ات به انتها ميرسد ، فقط به سادگي بگو«همه اش تقصير
منبود .
جكسون براون

اگر به مهماني گرگ مي رويد ، سگ خود را به همراهببريد .
گوته

آنكسي كه از رنج زندگي بترسد ، از ترس در رنج خواهد بود .
چيني

وقتي نانوا نان را با دقت و وسواس مي پزد و به دست مشتري ميدهد، خدا
با او در كنار تنور ايستاده است .
كريستيان بوبن

اگر قراراست براي چيزي زندگي خود را خرج كنيم ، بهتر آن است كه آنرا
خرج لطافت يك لبخندو يا نوازشي عاشقانه كنيم .
شكسپير

استعداد در فضاي آرام رشد ميكند وشخصيت در جريان كامل زندگي .
گوته

بيش از هر چيز نخست بدان كه چهميخواهي .
فوخ

بردن ، همه چيز نيست ، اما تلاش براي بردن چرا .
لومباردي

/ 1 نظر / 2 بازدید
امير حسين

آره ما بايد پند بگيريم اما حيف که خيلی از مواقع پند می گيريم اما وقتی که خير دير شده ... ممنونم که به من سر زده بودی