آمد ....

ماه رمضان آمد ...

لباس های مهمانی را باید بر تن کرد.

لباس هایی عاری از هر نوع ناپاکی...

این است شکرانه ی یازده ماه سلامتی و همراهی ...

 

پ ن : خدایا خودت توان استقامت را بر ما افزون دار.... آمین

التماس دعا

/ 0 نظر / 15 بازدید