او خواهد آمد ...

او می آید

منجی خواهد آمد

من به او ایمان دارم ولی به کسانی که منتظرند نه چندان !

سیصد و سیزده نفر ... زیاد نیست .. ولی خب ظاهرا فعلا در دسترس نیست .

هر کشور یک نفر ... انتظار زیادی نیست برای بهتر شدن دنیا .

 

میلاد منجی عالم بشریت بر همه ی دوستان مبارک

 

پ ن : امید همیشه باعث تحرک و صبر و مقاومت است .

پ ن اا : مهدی جان تولدت مبارک .

پ ن ااا : ظهور نزدیک است ... همچون مرگ ... کدام زودتر به من میرسد ؟

/ 1 نظر / 15 بازدید
زیتون

تو دست خدا در آستین خودی. منجی روزگار خود باش. شاد و سلامت باشین[گل]