ثبت نام اينترنتی کاردانی به کارشناسی

سلام

برای اولین بار ثبت نام اينترنتی کاردانی به کارشناسی توسط سازمان سنجش به اجرا در آمد

تا تعداد کاربران اینترنت به اجبار هم که شده بیشتر شود و قدرت نفوذ اینترنت در میان مردم

بیشتر شود.

برای همه شما آرزوی موفقیت می کنم.

/ 0 نظر / 8 بازدید