سیم های دل انسان

آیا هنوز روی سیمهای برق محله تان گنجشکی می نشیند و با دلی خوش آواز سر دهد

گنجشکهای محله مان را وقتی می بینم انگار می گوید تو دیگر به من سنگ نزن !

حال گاهی انسان آنقدر تنها می شود که گوشه می نشیند و منتظر است که کسی او را ببیند

و بگوید : "چطوری؟"

آنوقت بغض چند وقته انسانیت شکسته خواهد شد و خواهد گفت درد بشر را ........

ای کاش آن شخص تو باشی.

یا به قول شاعر  که می گه :

  
سر آن ندارد امشب که برآیدآفتابی

                     
تو خود آفتاب خود باشو  طلسمتاربشکن/ 1 نظر / 5 بازدید
پرنيان ماه

درست می گی ؛ نمی دونم چرا همه آدما در روزمرگی هاشون حتی در يک سلام وا موندند همه يه جورايی از هم توقعات زيادی دارن و هيچکی هم کوتاه نمی ياد